نانو مس

تحول در صنعت مس

معرفی

نانو مس چیست ؟؟

نانو مس ، زیبایی و براقیت مس را ماندگار کرده و ضمن جلوگیری از

اکسید شدن ظروف مسی با داشتن یون مس خواص مفید مس را حفظ می نماید.

یکی از ایرادات اساسی که به ظروف و لوازم مسی و برنجی وارد است سیاه شدن و اکسید شدن زود هنگام  آنها می باشد. جذابیت و براقیت این ظروف و لوازم کوتاه مدت بوده و پس از چند هفته در مجاورت هوا و رطوبت بودن به مرور اکسید شده و رنگ آن به تیرگی می گراید. 

با استفاده از نانو مس ظروف مسی براقیت و زیبایی اولیه خود را حفظ کرده و در مدت زمان کوتاه اکسید و سیاه نمی شود.

قابل استفاده بر روی ظروف پخت و پز ظروف تزئینی قطعات صنعتی

نانو مس بر روی چه ظروفی قابل استفاده می باشد؟

نانومس ظروف مسی و برنجی

ظروف پخت و پز

ظروف تزئینی و پذیرایی

مواد سیاه قلم

مواد جدید سیاهکاری یا سیاه قلم

قابل استفاده بر انواع ظروف

سازگاربا مواد نانو مس
استفاده آسان
سرعت اجرای بالا
ضد خش
چسبندگی زیاد به مس

مواد شستشوی مس

مواد جدید شستشوی مس ، جایگزین اسید ستریک و نیتریک

جایگزین اسیدها در شستشوی مس

بدون برداشت از سطح مس
بدون آسیب به پوست
بدون واکنش و بخار اسیدی

چاپ روی مس

روش جدید چاپ روی مس

قابل استفاده بر انواع ظروف

سازگاربا مواد نانو مس
استفاده آسان
سرعت اجرای بالا

خواص نانو مس

لوگوی نانو مس

بهترین راه شناخت کِلر از نانو مس توجه به هولوگرام و عنوان نانو مس بر روی ظروف می باشد.

هولوگرام نانو مس ظروف مسی نانو شده
هولوگرام نانو مس

متاسفانه اخیرا افراد سود جو با استفاده از عنوان نانو مس اقدام به فروش مواد شیمیایی و یا پوشش ظروف مسی با کِلر میکنند. کِلر به هیچ وجه قابل مقایسه با نانو مس نبوده و قابل استفاده بر روی ظروف نمی باشد.

نانو مس فقط با استفاده از دستگاه و تجهیزات مخصوص قابل اعمال می باشد.