نانو برنز

نانو برنز همانند نانو مس مخصوص ظروف برنزی و برنجی می باشد که با استفاده از تکنولوژی نانو ظمن جلوگیر از اکسید و سیاه شدن ظروف و قطعات برنجی و برنزی ، براقیت آنها را ماندگار می نماید

نانو برنز برای محصول شما مزیت صادراتی فوق العاده ایجاد می نماید. زیرا مقاوم به حرارت مستقیم و بدون بو و براقیت بالا می باشد.