نانو مس

نانو مس پوشش مقاوم به خش و حرارت می باشد که حاصل بررسی های علمی فراوان و همچنین تست و آرمایش های صورت گرفته بر روی انواع آلیازها و ظروف مسی مختلف می باشد این مواد باید با تجهیزات و روش های خاصی اعمال شود تا به ماندگاری و براقیت و ضد خشی برسد. نانو مس قابل استفاده در ظروفی مانند قابلمه مسی ، قندان و لیوان مسی ، گلدان و مرغ خوری مسی ، سماور مسی و کلیه ظروف مسی